Grupy Duszpasterskie 

Gorąco zachęcamy do znalezienia także swojego miejsca we wspólnocie parafialnej przez udział w spotkaniach wybranej przez siebie grupy. Czas i miejsce spotkań podane są przy poszczególnych wspólnotach. Gotowość przynależności do danej grupy można zgłosić u opiekuna grupy lub u Ks. Proboszcza.
Męszczyżni św.Józefa.png
Mężczyźni Świętego Józefa

Mężczyźni Świętego Józefa to sieć mężczyzn, którzy pragną w swoim życiu duchowym czegoś więcej.
To mężczyźni, którzy:

- szukają Pana: “Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca”. (Jer 29,13)
- starają się służyć potrzebom innych, zamiast szukać władzy i przywilejów. (Łk 22,25n)
- trwają w Bożej mocy (J 15)
- odkrywają radość życia według Bożego planu. (Kol 1,9-12)

Pragniemy wspólnie wzrastać w tej wizji. Jeśli chcesz – możesz do nas dołączyć.

Jako Grupa spotkamy się co 2 tygodnie we wtorki o godz. 20:00 w DOMU POLSKIM.
Drzwi są zawsze otwarta dla mężczyzn, którzy uważają i mają taką potrzebę powiększania Swojej Świadomości na podstawie Bożej drogi.
Dlatego zwracamy się do Was Kochani Mężczyźni, abyście pozwolili Sobie na otwarcie swoich serc i aby Pan Bóg i Duch Święty mógł  wasze serca zmieniać.
Zagłębianie się w Piśmie Świętym, poznawanie drogi Bożej i odczytywanie zamysłów Bożych w naszym życiu jest piękną przygodą, jaka może nas spotkać.
O dalsze szczegóły pytajcie Księdza Andrzeja Neblik pod nr. tel.: +44 791438 6716  i lidera grupy św. Józefa Tomasza Borucińskiego pod tel. +44 7921529778 lub proszę zainteresowane osoby o kontakt drogą elektroniczne na e-mail: tomasz_alex@yahoo.co.uk

AL-ANON – GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE SA UZALEŻNIENI OD ALKOHOLU.

Można tu spotkać krewnych i przyjaciół osób nadmiernie używających alkoholu, które borykają się z tymi samymi problemami co TY. Możesz nauczyć się od bardziej

doświadczonych, w jaki sposób radzić sobie z codziennymi problemami związanymi z piciem bliskiej Ci osoby. Spotkania grupy Al-Anon odbywają się w każdy czwartek o godz. 19.00 w Domu Polskim w High Wycombe.

Kontakt: Ania +44 7746836556

Grupa różańcowa Aylesbury

Grupa różańcowa to grupa religijna osób świeckich składająca się z wiernych i ich dzieci z naszej parafii w Aylesbury. Członkowie wspólnoty wraz z dziećmi spotykają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 19:00 w kościele OLG w Aylesbury, odmawiając wynagradzający różaniec święty ku czci Niepokalanego Serca Maryi, oraz na cotygodniowym spotkaniu różańcowym. Na cotygodniowe spotkania różańcowe zapraszamy dzieci i rodziców w każdy czwartek o godzinie 19.00, spotkania odbywają się rotacyjne w domach należących do członków wspólnoty.Zapisy i więcej informacji można uzyskać u Kasi pod tel.: +44 7956 755662

Parafia High Wycombe