SAKRAMENTY

"Sakramenty są źródłem łaski Bożej, z którego możecie czerpać siłę do zwyciężania właściwych ludzkiej

naturze słabości. Pan w swojej dobroci przewidział te środki, aby wspomagać nas na każdym etapie ziemskiej wędrówki"


Jan Paweł II, 17 maj 1988 roku,

Mariscal Estigarribia w Paragwaju

CHRZEST

Chrzest - ku "nowemu stworzeniu"

Chrzest -jak naucza św. Paweł -jest "obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym". Św. Grzegorz z Nazjanzu nazywa chrzest "najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga".

Sakrament Chrztu

w Parafii MB Ostrobramskiej informacje 

MAŁŻEŃSTWO

 

Małżeństwo-jedność i nierozerwalność

"Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci"

"Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się na zawsze, w radości i smutku, bez względu na dobry czy zły los" - uważał Ojciec Święty

Jan Paweł II

Sakrament Małżeństwa

w Parafii MB Ostrobramskiej informacje

 

BIERZMOWANIE

Bierzmowanie- pieczęć Ducha    Świętego

 

Jak uczy Sobór Watykański II, przez bierzmowanie ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".
Wiara osoby otrzymującej bierzmowanie, dodaje Jan Paweł II, powinna być silniejsza, bardziej dojrzała, "bardziej dorosła"

Sakrament Bierzmowania

w Parafii MB Ostrobramskiej informacje

Parafia High Wycombe