Rada Administracyjna Parafii w High Wycombe i Aylesbury

Rada Administracyjna parafii jest ustanawiana przez Duszpasterza zarządzającego Parafią i zatwierdzona przez Rektora 

i Powierników Polskiej Misji Katolickiej (PMK). Celem rady jest świadczenie pomocy w administrowaniu parafią i dobrami Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej.

 

Skład Lokalnej Rady Administracyjnej w High Wycombe i Aylesbury:

w dniu 31 lipca 2019 r. decyzją ks. Rektora i Powierników PMK została zatwierdzona Lokalna Rada Administracyjna Lokalnej PMK w Hogh Wycombe i Aylesbury w składzie:

Priest: Fr Andrzej Neblik

1.      Mr. Ryszard Janczyński – Chairman

2.      Mr. Henryk Opioła – Secretary

3.      Mrs. Anna Raj – Treasurer

4.      Mr. Wiesław Kubisiak

5.      Mr. Henryk Burczyk

6.      Mr. Waldemar Raj

7.      Mrs. Przemysława Kinga Busse

8.      Mr. Mateusz Szymkowiak

9.      Mr. Paweł Włodarczyk

10.    Mr. Robert Kasprzak

11.    Mr. Robert Wargala

 

Parafia High Wycombe